Educació infantil

3-6 anys

L’infant en aquesta edat té la necessitat de descobrir, jugar, relacionar-se. Aprèn a través de les experiències sensorials i el moviment. Des de l’escola volem donar resposta a aquestes necessitats pròpies de les edats primerenques perquè cada nen i nena desenvolupi al màxim el seu potencial. És per això que la nostra proposta per a Educació Infantil són els materials manipulatius, les vivències físiques, l’experimentació, la representació i la iniciació al treball cooperatiu que tindrà continuïtat durant tota la proposta a Educació Primària.

En els diferents moments del dia, la distribució dels alumnes, els materials i els espais van variant perquè els infants tinguin experiències en gran grup o petit grup i també perquè hi hagi moments d’activitat autònoma. Intentem aprofitar al màxim els recursos humans de què disposem perquè els infants tinguin un acompanyament més individualitzat en el màxim de sessions. Això és el que fem:


L’APRENENTATGE DELS LLENGUATGES I DEL MÓN QUE ENS ENVOLTA

La nostra acció educativa està encaminada i es centra en els processos d’aprenentatge i no en els d’ensenyament. Els docents cerquen constantment la manera d’acompanyar els infants en els seus processos d’aprenentatge, amb la confiança de que aquest procés esdevindrà a partir de la pròpia construcció i descobriment de l’infant. L’aprenentatge sempre esdevé quan es donen les condicions adequades i en l’acompanyament, l’adult, ha de crear les millors condicions per tal que es consolidi. Es creen situacions d’aprenentatge a partir d’una tria curosa de materials i propostes que es posen a l’abast dels nens i nenes, però també d’una determinada concepció de l’espai i del temps necessari per aconseguir aprenentatges significatius. Cercar maneres d’acompanyar els infants en els seus processos d’aprenentatge requereix per part dels adults d’una actitud atenta i d’escolta a allò que es fa, es diu o es pregunta. Suposa també una actitud de confiança i respecte en les possibilitats, tries i idees dels infants. Així, els infants van construint de forma sòlida els diferents llenguatges, i es van apropiant dels coneixements per entendre el món que es envolta, partint des de la vivència i el que és quotidià.

ELS GRUPS DE LLENGUA

A P.5 apliquem la metodologia de RACONS PER A L’APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA. Contem amb la mestra de reforç per fer 3 agrupaments d’alumnes en tres aules diferents segons el moment que es troben en l’adquisició de l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. Volem així oferir una intervenció educativa ajustada als diferents ritmes d’aprenentatge i al que necessita cada infant en cada moment per avançar en aquest procés. A les activitats en els diferents grups oferim materials d’el·laboració pròpia per afavorir que els infants juguin amb les paraules i manipulin la llengua: jocs de composició de paraules i frases, bingos de lletres, jocs de comprensió lectora, de consciència fonològica... Una proposta lúdica i vivencial per a l’aprenentatge de la llengua escrita.

ELS AMBIENTS

Els ambients d’aprenentatge es basen en una metodologia activa per afavorir l’activitat autònoma dels alumnes i el joc social. Es tracta d’espais educatius dissenyats al voltant dels diferents àmbits d’aprenentatge amb uns materials i propostes que desperten la curiositat dels alumnes i l’aprenentatge per descoberta i el joc social. Darrera aquests espais hi ha una intencionalitat educativa que respon als continguts curriculars d’Educació Infantil.

Cada dia els alumnes de P3 per una banda, i els de P4 i P5 per un altra, dediquen una franja de l’horari al treball en els ambients. Els infants circulen lliurament per aquests espais en resposta als seus interessos i motivacions. Es creen noves relacions al trobar-se amb alumnes de les altres classe i també de diferents edats, de manera que els rols que pren cada infant i les experiències també es diversifiquen.

Els ambients de P3 d’aquest curs són l’ambient d’expressió i experimentació, l’ambient joc simbòlic i miniatures i l’ambient de llum i construcció. A P4 i P5 hi trobem l’ambient de cos i moviment, l’artístic, de joc simbòlic, de biblioteca, de construcció i de jocs de taula.

LES SESSIONS D’ANGLÈS

Introduïm la llengua anglesa a P.3 amb els “esmorzars en anglès”, un primer contacte amb la llengua en un context real i significatiu per l’infant amb dues mestres a l’aula per acompanyar l’activitat. A P.4 i P.5 fem sessions setmanals amb contes, jocs de grup, representació d’històries i cançons, tallers d’art i joc simbòlic en anglès. Aquestes sessions es fan en grup reduït per assegurar als infants moments d’INTERACCIÓ FUNCIONAL I ESPONTÀNIA en llengua estrangera entre ells i amb la mestra.

LES CIÈNCIES 3/6

Un projecte de descoberta de l’entorn amb propostes setmanals de manipulació directa de materials naturals o dissenyats pel treball científic (rampes i boles, líquids i recipients, bigudins, lupes…) i descobreixen les qualitats dels objectes (textura, forma, densitat, pes…), investiguen i es fan preguntes sobre l’entorn més proper i experimenten. A les sessions de ciències, a més, fem tot un treball de llengua oral quan establim hipòtesi, justifiquem raonaments, i compartim les experiències viscudes amb els companys. Per afavorir aquestes converses i intercanvis, aquestes sessions les fem també en mig grup.

EL GRAFISME CREATIU

El grafisme creatiu és una proposta que parteix del treball corporal i fusiona CREATIVITAT i GRAFOMOTRICITAT. Dediquem una sessió setmanal en què cada grafisme s’introduiex primer de forma vivenciada i es treballa en diferents plans i materials i amb el moviment del cos. En la següent sessió setmanal es fa una proposta de llenguatge plàstic sobre paper. Volem així oferir un enfocament del grafisme més obert, lúdic i respectuós amb el ritme de cada infant. Durant les sessions de grafisme contem amb dues mestres a l’aula per acompanyar als infants en el seu procés creatiu i assegurar la correcta interiorització dels traços que es treballen.