Educació infantil

3-6 anys

L’infant en aquesta edat té la necessitat de descobrir, jugar, relacionar-se. Aprèn a través de les experiències sensorials i el moviment. Des de l’escola volem donar resposta a aquestes necessitats pròpies de les edats primerenques perquè cada nen i nena desenvolupi al màxim el seu potencial. És per això que la nostra proposta per a Educació Infantil són els materials manipulatius, les vivències físiques, l’experimentació, la representació i la iniciació al treball cooperatiu que tindrà continuïtat durant tota la proposta a Educació Primària.

En els diferents moments del dia, la distribució dels alumnes, els materials i els espais van variant perquè els infants tinguin experiències en gran grup o petit grup i també perquè hi hagi moments d’activitat autònoma. Intentem aprofitar al màxim els recursos humans de què disposem perquè els infants tinguin un acompanyament més individualitzat en el màxim de sessions. Això és el que fem:


ELS RACONS

Els racons impliquen una forma d’organització a l’aula que afavoreix que els infants aprenguin junts en petit grup. Les propostes que es presenten simultàniament als racons potencien l’ACTIVITAT AUTÒNOMA, de manera que el mestre pot donar una atenció més individualitzada als infants que ho necessiten o acompanyar les activitats més dirigides. Cada dia els infants tenen una franja de l’horari dedicada al treball per racons amb tres activitats dins de l’aula i una quarta activitat amb la mestra de reforç a un altre espai, de manera que aconseguim reduir també la ràtio d’infants per adult. Les activitats als racons canvien setmanalment i impliquen sempre la MANIPULACIÓ DE MATERIALS i el JOC per al desenvolupament d’habilitats matemàtiques, de construcció o llenguatge oral. Altres activitats, com els jocs de taula, propicien les interaccions en petit grup.

ELS GRUPS DE LLENGUA

A P.5 apliquem la metodologia de RACONS PER A L’APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA. Contem amb la mestra de reforç per fer 3 agrupaments d’alumnes en tres aules diferents segons el moment que es troben en l’adquisició de l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. Volem així oferir una intervenció educativa ajustada als diferents ritmes d’aprenentatge i al que necessita cada infant en cada moment per avançar en aquest procés. A les activitats en els diferents grups oferim materials d’el·laboració pròpia per afavorir que els infants juguin amb les paraules i manipulin la llengua: jocs de composició de paraules i frases, bingos de lletres, jocs de comprensió lectora, de consciència fonològica... Una proposta lúdica i vivencial per a l’aprenentatge de la llengua escrita.

ELS AMBIENTS

Els ambients d’aprenentatge es basen en una metodologia activa per afavorir l’activitat autònoma dels alumnes i el joc social. Es tracta d’espais educatius dissenyats al voltant dels diferents àmbits d’aprenentatge amb uns materials i propostes que desperten la curiositat dels alumnes i l’aprenentatge per descoberta i el joc social. Darrera aquests espais hi ha una intencionalitat educativa que respon als continguts curriculars d’Educació Infantil.

Cada dia els alumnes de P3 per una banda, i els de P4 i P5 per un altra, dediquen una franja de l’horari al treball en els ambients. Els infants circulen lliurament per aquests espais en resposta als seus interessos i motivacions. Es creen noves relacions al trobar-se amb alumnes de les altres classe i també de diferents edats, de manera que els rols que pren cada infant i les experiències també es diversifiquen.

Els ambients de P3 d’aquest curs són l’ambient d’expressió i experimentació, l’ambient joc simbòlic i miniatures i l’ambient de llum i construcció. A P4 i P5 hi trobem l’ambient de cos i moviment, l’artístic, de joc simbòlic, de biblioteca, de construcció i de jocs de taula.

LES SESSIONS D’ANGLÈS

Introduïm la llengua anglesa a P.3 amb els “esmorzars en anglès”, un primer contacte amb la llengua en un context real i significatiu per l’infant amb dues mestres a l’aula per acompanyar l’activitat. A P.4 i P.5 fem sessions setmanals amb contes, jocs de grup, representació d’històries i cançons, tallers d’art i joc simbòlic en anglès. Aquestes sessions es fan en grup reduït per assegurar als infants moments d’INTERACCIÓ FUNCIONAL I ESPONTÀNIA en llengua estrangera entre ells i amb la mestra.

LES CIÈNCIES 3/6

Un projecte de descoberta de l’entorn amb propostes setmanals de manipulació directa de materials naturals o dissenyats pel treball científic (rampes i boles, líquids i recipients, bigudins, lupes…) i descobreixen les qualitats dels objectes (textura, forma, densitat, pes…), investiguen i es fan preguntes sobre l’entorn més proper i experimenten. A les sessions de ciències, a més, fem tot un treball de llengua oral quan establim hipòtesi, justifiquem raonaments, i compartim les experiències viscudes amb els companys. Per afavorir aquestes converses i intercanvis, aquestes sessions les fem també en mig grup.

EL GRAFISME CREATIU

El grafisme creatiu és una proposta que parteix del treball corporal i fusiona CREATIVITAT i GRAFOMOTRICITAT. Dediquem una sessió setmanal en què cada grafisme s’introduiex primer de forma vivenciada i es treballa en diferents plans i materials i amb el moviment del cos. En la següent sessió setmanal es fa una proposta de llenguatge plàstic sobre paper. Volem així oferir un enfocament del grafisme més obert, lúdic i respectuós amb el ritme de cada infant. Durant les sessions de grafisme contem amb dues mestres a l’aula per acompanyar als infants en el seu procés creatiu i assegurar la correcta interiorització dels traços que es treballen.