Les families


ESCOLA OBERTA I EDUCACIÓ COMPARTIDA:

Entenem l’escola com un espai compartit, on els infants necessiten de la contribució i l’acompanyament de les seves famílies. Una vivència plena i feliç a l’escola s’aconsegueix amb la complicitat de tota la comunicat educativa, fent possible un projecte comú acceptat per totes les parts.

L’escola pretén estimular la implicació dels infants i de les famílies en el projecte pedagògic, si bé la responsabilitat última d’aquest correspon a l’escola, promoure una relació de col·laboració i confiança entre les famílies, l’equip pedagògic i els infants, han fet sorgir projectes, espais i moments de gran vàlua educativa i humana a la nostra escola.

Des d’aquesta visió oberta i participativa han crescut projectes fonamentals en el moment actual de la nostra escola:

- Posa’t Guapa: Jornades participatives on tota la comunitat educativa, col·labora en la creació i millora d’espais i ambients. En aquestes jornades s’han creat espais com les ludoteques, millores a les aules, patis i biblioteca escolar.

- Projecte de Digitalització: amb la gestió compartida de màquines i entorns d’aprenentatge.

- Projecte Pares al menjador: amb l’objectiu de donar a conèixer el funcionament d’aquest servei, les famílies poden compartir el temps de migdia amb els seus fills i filles i dinar al mateix espai. Aquesta activitat es duu a terme tots els dimarts i cal sol·licitar-ho amb antelació a la secretaria de l’escola.

- Jornades pedagògiques : per compartir amb les famílies reflexions i temes d’interès del nostre projecte educatiu d’acord a les diferents edats dels infants.

- Portes obertes a les aules : per famílies amb infants, on convidem a compartir una tarda amb els nens i nenes a la seva aula amb una mostra d’activitats per a fer amb ells i veure la línia que seguim en el treball de les diferents àrees.

- Entrada relaxada a P3 : per gaudir d’una entrada a l’escola tranquil·la i confiada, on els més petits es troben ben acollits.ESCOLA PARTICIPATIVA:

Som una escola participativa i és per això que valorem molt la col·laboració de les famílies per ajudar a la gestió i desenvolupament del centre. Les comissions mixtes de pares i mestres col·laboren en el funcionament del menjador, la biblioteca, festes escolars…

L’Associació de Pares i Mares-AMPA de l’escola fa possible el bon funcionament dels serveis d’acollida, menjador, activitats extraescolars, la biblioteca a les tardes, casals d’estiu, i colònies esportives. És també l’AMPA qui organitza i facilita el Projecte de Socialització de Llibres de 3r a 6è Si voleu col·laborar amb l’AMPA …

Des del 1976 se celebra a l’escola la Festa de la Primavera un dissabte del mes de maig. Es tracta d’una jornada lúdica amb activitats per a nens i grans i és un èxit de participació any rere any. La festa que es gestiona per una comissió mixta de pares i mestres i s’ha convertit en l’exemple més clar de projecte conjunt entre famílies i escola.

També un dissabte a l’any té lloc el Posa’t Guapa! una jornada participativa on les famílies i membres de la comunitats educativa s’organitzen per fer accions de millora en l’escola a nivell d’infraestructura com ara pintura, decoració, lampisteria, etc i que acaba amb un bon dinar comunitari.

Les famílies heu col·laborat en la millora del centre en altres moments com la creació de la Ludoteca Els tres Porquets per part de les famílies d’Educació infantil. També comptem amb vosaltres per col·laboracions amb els grups dels vostres fills al llarg del curs escolar gestionades des de les Mares o Pares delegats de clase.